Seminarium pt. Zaawansowane metody zarządzania ryzykiem na przykładzie projektu VALUESEC

W dniu 18 lutego 2014 r., w godzinach 12.00 - 13.30 w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach odbędzie się seminarium pt. Zaawansowane metody zarządzania ryzykiem na przykładzie projektu VALUESEC.

Tematem seminarium będzie ValueSec - narzędzie do oceny zabezpieczeń z punktu widzenia ich zdolności do obniżania ryzyka, ich kosztów i korzyści oraz różnego typu ograniczeń społecznych, prawnych, kulturowych, itp. ValueSec służy wspomaganiu procesu decyzyjnego, umożliwia podejmowanie decyzji zgodnych z wartościami politycznymi, etycznymi i społecznymi, a jednocześnie odzwierciedlających różne interesy osób i instytucji decyzyjnych.

Adresatami seminarium są:

  • Zwierzchnicy instytucji egzekwujących przepisy prawa,
  • Menedżerowie ds. bezpieczeństwa,
  • Konsultanci,
  • Urzędnicy służb cywilnych,
  • Organizatorzy imprez masowych,
  • Przedstawiciele firm transportu publicznego,
  • oraz wszyscy zainteresowani tematyką bezpieczeństwa.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: k.pleszak@emag.pl.

Gorąco zapraszamy!

Konferencja DepCoS-RELCOMEX 2012

W dniach 25-29 czerwca 2012 r. w Brunowie k. Bolesławca odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Niezawodność Systemów Komputerowych "Seventh International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX 2012". Gospodarzem jednej z sesji, zatytułowanej "Software support for IT security development and management", był Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
Organizatorem konferencji jest Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z Polski, Rosji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii, reprezentujących instytuty badawcze, uniwersytety i uczelnie techniczne.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG był gospodarzem jednej z sesji konferencji, zatytułowanej "Software support for IT security development and management". Tę część obrad plenarnych prowadził dr inż. Andrzej Białas, który na wstępie omówił podstawowe obszary działalności Instytutu EMAG ze szczególnym podkreśleniem projektów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wśród omawianych projektów znalazły się: "Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa – CCMODE"; "Komputerowo wspomagany system zarządzania ciągłością działania – OSCAD" oraz "Cost-benefit analysis of the present and future security measures in Europe – ValueSec". W ramach sesji wygłoszone zostały trzy prezentacje opracowane na podstawie referatów, które opublikowano w wydawnictwie Springer jako rozdziały monografii "Advances in Intelligent and Soft Computing". Pierwszą prezentację - "Specification Means Definition for the Common Criteria Compliant Development Process - "An Ontological Approach" - wygłosił jej autor, dr inż. Andrzej Białas. Drugą, autorstwa Dariusza Rogowskiego i Przemysława Nowaka pt. "Pattern based support for Site Certification" wygłosił Dariusz Rogowski. Na koniec, dr inż. Andrzej Białas przedstawił prezentację pt. "Validation of the Software Supporting Information Security and Business Continuity Management Processes", której współautorem był mgr inż. Jacek Bagiński. Po wygłoszeniu referatów przedstawiciele Instytutu EMAG przeprowadzili szereg rozmów kuluarowych, które odbywały się w wydzielonej części sali konferencyjnej, gdzie rozmieszczono plakaty informacyjne o projektach CCMODE, OSCAD i ValueSec. Rozmowy dotyczyły szczegółów projektów, możliwościach wykorzystania ich wyników w praktyce, a także nawiązano kontakty do dalszej współpracy w ramach badań z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego.

VALUESEC w Formule 1.

24 czerwca 2012 r. w hiszpańskiej Walencji odbyło się Grand Prix Europy Formuły 1. W zabezpieczaniu imprezy użyto metodyki opracowywanej w ramach projektu ValeuSec, w którym uczestniczy Instytut EMAG.
To ważne w świecie sportów motorowych wydarzenie (Grand Prix Europy jest eliminacją Mistrzostw Świata) było zabezpieczane przez Departament Policji Walencji, który – wraz z 8 innymi instytucjami i jednostkami naukowymi – uczestniczy w projekcie ValueSec. Projekt realizowany jest w ramach 7 Programu Ramowego UE od lutego 2011 r. przez instytucje i jednostki naukowe z Niemiec, Finlandii, Norwegii, Hiszpanii, Izraela oraz Polski (Instytut EMAG jest jedynym krajowym partnerem w tym gronie).

- Celem ValueSec jest opracowanie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji dotyczących zabezpieczeń – wyjaśnia dr inż. Andrzej Białas, menedżer projektu w Instytucie EMAG. – Ma ono służyć podmiotom zajmującym się planowaniem strategicznym w zakresie bezpieczeństwa, w takich dziedzinach jak: ochrona obywateli, zarządzanie kryzysowe czy administracja publiczna.
22 czerwca, na dwa dni przed wyścigiem, odbyło się kolejne już spotkanie projektowe partnerów projektu, podczas którego dokonano przeglądu przygotowanych zabezpieczeń imprezy. W spotkaniu uczestniczyli wysocy rangą przedstawiciele zarządu miasta, policji i straży pożarnej.

– Do tworzenia systemu zabezpieczenia wykorzystano metodykę opracowywaną w projekcie, w tym między innymi efekty pracy specjalistów Instytutu EMAG – mówi dr inż. Andrzej Białas, który uczestniczył w spotkaniu – Mieliśmy okazję po raz kolejny sprawdzić, jak wypracowane w ramach projektu rozwiązania sprawdzają się w warunkach rzeczywistych. Trzeba przy tym dodać, że specyfika imprezy i miejsca – Grand Prix Europy w Walencji jest wyścigiem ulicznym obserwowanym przez tysiące kibiców sportów motorowych – stawia najwyższe wymagania wobec instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Rozmiar imprezy i skala możliwych zagrożeń nie była jednak przeszkodą dla poprawnego funkcjonowania systemu opartego na metodyce opracowywanej w naszym projekcie.

Spotkanie partnerów i nowatorska metodyka użyta w systemie zabezpieczania spotkały się z zainteresowaniem hiszpańskiej prasy oraz telewizji, które poświęciła obydwu tematom sporo miejsca na swoich łamach i w czasie antenowym.