Projekt VALUESEC

Analiza kosztów i korzyści aktualnych i przyszłych środków bezpieczeństwa w Europie
(Mastering the Value Function of Security Measures)
Projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego UE
Kontrakt Nr: 261742
Program: THEME SEC – 2010.6.4-1 Cost-benefit analysis of the present and future security measures in Europe

Koordynator projektu: Christian Blobner, FhG/IFF (Niemcy)
Partnerzy:

 • FhG/IFF Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF (Niemcy),
 • VTT the Technical Research Centre of Finland (Finlandia),
 • CESS-GmbH Centre for European Security Strategies (Niemcy),
 • PRIO International Peace Research Institute Oslo (Norwegia),
 • University of Stavanger – SEROS Centre for risk management and societal safety (Norwegia),
 • Atos Origin SAE (Hiszpania),
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (Polska),
 • White Cyber Knight (Izrael),
 • TUM - Technical University München
 • Policía Local de Valencia VPD (Hiszpania)
Czas trwania: 36 miesięcy
Budżet: € 4.473.885
Wysokość dofinansowania: €3.443.210

KORZYŚĆ

Zestaw narzędzi do wspomagania procesu decyzyjnego, umożliwiający podejmowanie decyzji zgodnych z wartościami politycznymi, etycznymi i społecznymi, a jednocześnie odzwierciedlających różne interesy osób i instytucji decyzyjnych.

Cele

 • określenie zasad ekonomiki bezpieczeństwa oraz praktycznych narzędzi analizy kosztów i korzyści, a także ich związków z kwestiami społecznymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa.
 • opracowanie zestawu narzędzi do analizy kosztów, dostarczających argumentów za i przeciw dla zastosowania określonych środków bezpieczeństwa.
 • zestaw narzędzi będzie możliwy do wykorzystania w wybranych dla projektu dziedzinach zastosowań (imprezy masowe, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo środków transportu, ochrona przed atakami z cyberprzestrzeni, klęski żywiołowe, itp.).
 • możliwość oceny uzyskanych wniosków z punktu widzenia różnych decydentów i instytucji-regulatorów z uwzględnieniem aspektów społecznych, gospodarczych i politycznych.
 • ukierunkowanie dalszych prac badawczo-rozwojowych.

Więcej informacji na stronie projektu www.valuesec.eu